Zeg nooit zomaar “fiets” tegen een elektrische fiets – de nieuwe regelgeving inzake e-bikes

Download deze nieuwsbrief HIER in PDF formaat of lees hieronder verder.

Mobiliteit is al jaren een heikel punt. Met de geplande werven in en rond Antwerpen, zal dit er wellicht niet beter op worden. Niemand staat graag in de file en dus zoekt iedereen naar alternatieve manieren om zijn of haar vervoer te organiseren.

De Stad Antwerpen, de Haven van Antwerpen en VOKA organiseerden daarom op 11 oktober 2016 opnieuw het halfjaarlijkse netwerkevent ‘Slim naar Antwerpen’. Op dit event lichtten De Stad Antwerpen en de Haven van Antwerpen toe welke maatregelen er genomen worden om de mobiliteit te garanderen tijdens de grote infrastuurwerken die de Antwerpse regio gedurende de komende jaren zullen treffen. Verder werd de website www.bereikbaarwerk.be, ontwikkeld door Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en Alfaport, voorgesteld en nader toegelicht.

Het promoten van het gebruik van de (elektrische) fiets is één van de pijlers ter bevordering van de bereikbaarheid van Antwerpen. Tal van fiscale en andere maatregelen zijn hiervoor in de maak.

Binnen de groep van hetgeen in de volksmond “elektrische fiets” wordt genoemd, onderscheiden we ondertussen verschillende categorieën : er zijn elektrische fietsen die enkel trapondersteuning bieden (m.a.w. de motor geeft aandrijfkracht wanneer de bestuurder trapt), maar ook modellen die volautomatisch rijden, zelfs zonder dat er meegetrapt dient te worden. Spreken we dan nog wel over een fiets ?

De Belgische wetgeving bleek een blanco blad op dit gebied en was – tot zeer recent – niet aangepast aan de actuele stand van de techniek. Met ingang van 1 oktober 2016 is daarin echter verandering gekomen.

Het is dan ook ten stelligste aan te bevelen om – vooraleer u op uw elektrische fiets stapt – na te gaan tot welke categorie deze behoort, zodat u zich tijdig in regel kan stellen met de wettelijke voorschriften.

De wetgever maakt voortaan een onderscheid tussen drie soorten “e-bikes”.

De eerste categorie wordt gevormd door de “fietsen met elektrische hulpmotor”.

Deze zijn onderworpen aan een beperking van de trapondersteuning tot max. 25 km/h . Ze werken alleen met trapondersteuning en hebben een maximaal vermogen van 250 Watt.

Er is géén minimum leeftijd voor het gebruik van deze fietsen met elektrische hulpmotor en er dient geen helm te worden gedragen.

De bestuurder moet niet over een rijbewijs beschikken en er dient geen verplichte verzekering afgesloten te worden. Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (familiale verzekering) wordt evenwel sterk aanbevolen.

De fiets dient ook niet ingeschreven te worden en geen nummerplaat te hebben.

Deze fietsen met elektrische hulpmotor zijn onderworpen aan de regels van de wegcode voor fietsen.

De tweede categorie bestaat uit de “gemotoriseerde fietsen”.

Ook deze hebben een maximaal toegelaten trapondersteuning tot 25 km/h, maar hun maximaal toegelaten vermogen is begrensd op 1.000 Watt. Deze gemotoriseerde fietsen kunnen naast trapondersteuning eveneens een motor hebben die aandrijfkracht kan bieden zonder dat de bestuurder nog hoeft te trappen.

De bestuurder moet minimaal 16 jaar oud zijn.

Een rijbewijs is niet vereist; het dragen van een helm evenmin.

Indien de motor autonoom kan werken, zonder trappen, moet er een verplichte verzekering worden afgesloten, die men ook steeds op zak dient te hebben indien men met de gemotoriseerde fiets rijdt.

Inschrijving van de fiets en nummerplaten zijn niet nodig.

Voor wat betreft de wegcode, geldt de regeling die in de verkeersregels is voorzien voor fietsen.

Deze gemotoriseerde fiets dient een Certificaat van Overeenstemming (COC) te hebben, dat garandeert dat het voertuig conform is aan de Europese technische voorschriften. In tegenstelling tot het kentekenbewijs en eventuele verplichte rijbewijs, moet de bestuurder het COC niet steeds op zak hebben.

Daarnaast wordt de derde categorie van de “speed pedelec” ingevoerd, die een nieuwe categorie van bromfietsen in het leven roept. Naast bromfietsen van de reeds bestaande categorieën A en B, vormen zij voortaan de bromfietscategorie P.

Dergelijke speed pedelecs hebben een maximaal vermogen van 4.000 Watt en zijn onderworpen aan een beperking van de trapondersteuning tot 45 km/h.

Ook hier geldt dat de bestuurder minstens 16 jaar moet zijn .

Bovendien moet hij in het bezit zijn van een rijbewijs AM (bromfiets) of B (auto) .

Deze speed pedelecs moeten ingeschreven zijn bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV) en dienen voorzien te zijn van een nummerplaat.

De bestuurder dient altijd een helm te dragen (zelfs indien de speed pedelec enkel trapondersteuning biedt).

Een verzekering is verplicht van zodra de motor van de speed pedelec autonoom kan werken, zonder dat de bestuurder meetrapt.

Als bestuurder van een speed pedelec, moet men zich houden aan de verkeersregels die gelden voor bromfietsen.

De bestuurder van een speed pedelec moet zodra hij ermee rondrijdt steeds in het bezit zijn van zijn rijbewijs, verzekeringsbewijs én kentekenbewijs. Ook voor deze categorie is een COC vereist, dat men evenwel niet steeds op zak dient te hebben.

De onderstaande schematische voorstelling geeft een overzicht van de diverse verplichtingen:

  FIETS MET ELEKTRISCHE HULPMOTOR GEMOTORISEERDE FIETS SPEED PEDELEC
Max. vermogen 250 Watt 1.000 Watt 4.000 Watt
beperking trapondersteuning 25 km/h 25 km/h 45 km/h
Aandrijfkracht Enkel trapondersteuning Hoofddoel trapondersteuning Hoofddoel trapondersteuning
Minimumleeftijd bestuurder Geen 16 jaar 16 jaar
Verplichting helmdracht Neen Neen Ja
Rijbewijs Neen Neen Ja (AM of B)
Verplichte verzekering? Neen Neen indien enkel trapondersteuning

Ja indien autonome werking motor zonder trappen

Neen indien enkel trapondersteuning

Ja indien autonome werking motor zonder trappen

Inschrijving Neen Neen Ja
Nummerplaat Neen Neen Ja
Toepasselijke verkeersregels Fietsen Fietsen Bromfietsen
Certificaat van Overeenstemming Neen Ja Ja

Voor meer informatie, kan u uiteraard steeds terecht op ons kantoor.

Wendy VERHEES
Advocaat

E-mail: w.verhees@ponet-law.be
Tel: +32 (0)3 248 48 40
Fax: +32 (0)3 216 36 71