Seminarie Ladingzekering en ADR 2019 – 25 oktober 2018

LADINGZEKERING EN ADR 2019
25 oktober 2018 – De Schorre – Boom

De wetgeving evolueert permanent. Er wordt getracht om de regelgeving aan te passen aan de realiteit en de hiaten weg te werken. Slaagt men hierin op het gebied van Ladingzekering en inzake ADR?

Het Besluit van de Vlaamse Regering waarbij art. 45bis van de Wegcode (‘ladingzekering’) werd gewijzigd, trad op 27 januari 2018 in werking. Ondertussen werd ook Richtlijn 2014/47 ‘betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen’ omgezet naar de Belgische wetgeving.

De verantwoordelijkheden van de verschillende actoren in de logistieke keten (de bestuurder, de verpakker, de verzender en de verlader) worden thans meer gedetailleerd vastgelegd.

Toch blijven er nog talrijke vragen onbeantwoord, zowel juridisch als eerder technisch.

Welke krachten spelen er nu bij het vastzetten van een lading?  Een kort overzicht van de verschillende technieken kan één en ander verduidelijken.

Hoe moeten de recente wijzigingen bekeken worden vanuit het ADR-standpunt? Vallen de nieuwe bepalingen te rijmen met het ADR-Verdrag?

De medeverantwoordelijkheid van de verlader beroert al sinds de Vervoerwet van 1999 de gemoederen. In het nieuwe art. 45bis wordt nogmaals benadrukt dat de verlader een aansprakelijkheid draagt m.b.t. het verdelen van de lading op de laadvloer en de MTM en aslasten van het voertuig.  Hoe moet men dit concreet beoordelen?

Tenslotte zal er ook een overzicht gegeven worden van de wijzigingen die vanaf 2019 zullen ingevoerd worden in het ADR.

 

PROGRAMMA

13.00u – 13.30u                               Onthaal

13.30u – 13.45u                               Steve Sel – VIL

Verwelkoming en toelichting bij de problematiek

13.45u – 14.15u                                Ing.-lic. Willy Van Praet MSc. – Veiligheidsadviseur

Met welke krachten moet er nu rekening gehouden worden bij het zekeren van een lading?

14.15u – 15.00u                               Raf Van Gysel – Ponet & De Vleeschauwer Advocaten

Kunnen art. 45bis Wegcode en het ADR-Verdrag door één deur?

15.00u – 15.30u

Pauze

15.30u – 16.00u                             Roel Noé – Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Cel ADR

Wijzigingen ADR 2019

16.00u – 16.45u                               Kurt Vandevelde – Wabco Europe

Hoe lastig is de verdeling op de wagenvloer?

16.45u – 17.00u                               Steve Sel – VIL

Q&A, gevolgd door synthese

17.00u – 18.00u                               Netwerkborrel

 

Dit seminarie is tot stand gekomen in samenwerking met LOTUS bvba

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum : 25 oktober 2018 (vanaf 13.00u)

Plaats : De Schorre (Schommelei 1, 2850 Boom)

Parkeermogelijkheden voorzien ter plaatse.

 

U kan inschrijven via seminarie@ponet-law.be (met vermelding ‘Seminarie Ladingzekering/ADR). U ontvangt vervolgens een factuur. Na betaling bent u ingeschreven. Er zijn slechts 90 plaatsen beschikbaar.

 

Prijs :

185 € (exclusief  BTW)

111 € (plus BTW), indien u met de KMO-portefeuille betaalt (cfr. infra)

Erkenningsnummer KMO-portefeuille:  DV.O219896

Dit seminarie komt in aanmerking voor de verplichte jaarlijkse uren opleiding als milieucoördinator (4 uren).

 

Via de KMO-portefeuille (Agentschap Innoveren & Ondernemen) krijgt u een financieel voordeel voor al uw opleidingen, meer bepaald een tegemoetkoming van 40% (of 30%) op de netto-prijs.

Voor meer informatie kan u terecht op : www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille.

Bij eventuele vragen of problemen kan u ons zeker contacteren.


ponet_advocaten_outlines_color-2
E-mail: seminarie@ponet-law.be
Tel: +32 (0)3 248 48 40
Fax: +32 (0)3 216 36 71