Publicaties

Publicaties

Diverse publicaties van de verschillende advocaten op het gebied van zeevervoer, luchtvervoer, wegvervoer en spoorvervoer getuigen van een verregaande specialisatie en gedegen vakkennis op dit gebied.

Ook inzake aanverwante rechtsgebieden zoals logistiek, verkeer, distributie, internationale overeenkomsten, zee- en transportverzekering en – meer algemeen – alle segmenten van het internationale handelsverkeer profileerde Ponet & De Vleeschauwer zich.

Frans Ponet

 

 • “De Overeenkomst van Internationaal Wegvervoer (CMR) ”, European Transport Law, 1979.
 • “De Overeenkomst van Internationaal Luchtvervoer”, Kluwer Rechtswetenschappen, 1985.
 • “Le Transport Aérien” , Story Scientia Brussel, 1986.
 • “De overeenkomst van Internationaal Wegvervoer (CMR)”, Kluwer Rechtswetenschappen,Antwerpen, 1986.
 • “Transportzakboekje”, Kluwer Rechtswetenschappen Antwerpen, 1987. (jaarlijks)
 • “De Overeenkomst van Internationaal Zeevervoer onder Cognossement – Hague Visby”, Kluwer Rechtswetenschappen, 1991.
 • “De landverzekeringsovereenkomst”, Kluwer Rechtswetenschappen, 1993.
 • “Goederen in de Antwerpse Haven: juridisch vacuüm”, Liber Amicorum M. Briers, Kluwer, 1994.
 • “Mémento du Transport”, Kluwer Editions Juridiques, 1998.
 • “CMR – overzichten van de rechtspraak”, T.B.H. (vijfjaarlijks)
 • “De Overeenkomst van Internationaal Wegvervoer (CMR)”, Kluwer, 2003.
 • “De Goederenverzekeringspolis van Antwerpen – 20 april 2004”, Kluwer, 2008
 • ‘Pleziervaartverzekering: welke verzekeringswet is toepasselijk ? (Een greepje rechtspraak)’, bijdrage in ‘Free on board : Liber Amicorum Marc A. Huybrechts

 

Eddy Willems

Eddy Willems

 • “De berekening van de schadevergoeding bij laattijdige aflevering van goederen volgens de nieuwe RU-CIM reglementering”, E.T.L., 1988.
 • “De Overeenkomst van Internationaal Spoorvervoer”, Kluwer Rechtswetenschappen, 1989
 • “Is de CMR – aansprakelijkheid bij zware fout nog wel beperkt zoals bepaald in art. 23 van het Verdrag?”, E.T.L., 1991.
 • “Diefstal van sigaretten inzake spoorvervoer. Dient de vervoerder de accijnsrechten te betalen?”, De Lloyd, 1996.
 • “Liberalisering van Europees spoorvervoer vanuit Belgisch perspectief”, T.V.R., 2001.
 • “Het Internationaal goederenvervoer per spoor. Overzicht rechtspraak 1990 – 2000”, T.V.R., 2001.
 • “Vol de sigarettes durant le transport ferroviaire: le transporteur doit-il rembourser les droits d’accise ?”, De Lloyd, 2002.
 • “Diefstal van sigaretten tijdens het spoorwegvervoer”,Actualia Zee – en Vervoersrecht, MaKlu, 2003.
 • “Haftungsrahmen und Anspruchsverjährung nach belgischem Fracht- und Speditionsrecht”, Transportrecht, 2005.
 • “Stof onder het tapijt vegen is een slechte gewoonte. (Over slecht gereinigde wagens en niet-gestuwde lading) ”, T.B.H., 2005.
 • “CMR – overzichten”, T.B.H, vijfjaarlijks.

 

Raf Van Gysel

Raf Van Gysel

 

Wendy Verhees

Wendy Verhees

 • “Transportzakboekje”, Kluwer Rechtswetenschappen Antwerpen. (jaarlijkse bijwerking)
 • “De Landverzekeringsovereenkomst”, Kluwer Rechtswetenschappen, 1993.
 • “Mémento du Transport”, Kluwer Editions Juridiques, 1998.
 • “Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR)” in Bijzondere Overeenkomsten – Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer Rechtswetenschappen. (reeds verschenen artt. 1-16, 17 (inleiding), 19-22)
 • “Bevoegdheid en zeevervoer : recente ontwikkelingen”, Eur.Vervoerr., 2003, 403-462. (in samenwerking met P. VERGUTS)
 • “C.M.R.”, in Algemene Praktische Rechtsverzameling (in voorbereiding)

 

Philip Vanlommel

Philip Vanlommel

 • “[Canada. Beperking van aansprakelijkheid voor zeevorderingen] Peracomo Inc. v. TELUS Communications Co”, IHT 2015, afl. 0, 118-122
 • “Artikel 4 Verdrag van Rome: Het gebrek aan rechtskeuze in met vervoer gerelateerde internationale overeenkomsten is een keuze voor onzekerheid”, IHT 2015, afl. 3, 331-340

 

Erik Nauwelaerts

Erik Nauwelaerts