Over dronken fietsen en rijverboden

Voor bepaalde verkeersovertredingen is de Politierechter verplicht  om een rijverbod op te leggen omdat het overtreden artikel een verplicht verval tot het recht van sturen voorziet.

Dit leidde tot de vreemde situatie dat iemand het verbod kreeg om een motorvoertuig te besturen bij een veroordeling voor bijvoorbeeld te voet langs de gesloten slagbomen van een overweg gestapt te hebben of dronken met de fiets (of een ander niet-gemotoriseerd voertuig) gereden te hebben. Zelfs personen die (nog) geen rijbewijs hadden, kregen een rijverbod voor motorvoertuigen.

Op 1 oktober 2017 is het nieuwe artikel art. 38, §7 Wegverkeerswet in werking getreden, dat als volgt luidt:

De rechter is niet verplicht om het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uit te spreken en het herstel in het recht tot sturen afhankelijk te maken van examens of onderzoeken, indien de overtreding werd begaan met een voertuig dat niet in aanmerking komt voor de vervallenverklaring.”

De grote wijziging bestaat er dus in dat de rechter voor fietsers/voetgangers/etc. niet langer verplicht is om een rijverbod uit te spreken en in bepaalde situaties herstelexamens (theoretisch en praktisch rijexamen, medisch- en psychologisch onderzoek) op te leggen, maar de mogelijkheid bestaat nog steeds. De rechter zal ieder dossier afzonderlijk beoordelen en in dossiers waar hij een duidelijk signaal naar de betrokkene nodig acht, zullen er nog rijverboden en herstelexamens uitgesproken kunnen worden.

Belangrijke slotbemerking:

Indien het verval tot het recht van sturen wordt uitgesproken, geldt dit voor alle motorvoertuigen, dus ook voor bromfietsen klasse A. Ook al heb je geen rijbewijs nodig voor een bromfiets klasse A, het is dus wel een “voertuig dat in aanmerking komt voor de vervallenverklaring”.

Indien u dronken met een bromfiets klasse A betrapt wordt, zal de rechter bijgevolg nog steeds verplicht zijn om een rijverbod op te leggen (zie Parl. St. Kamer 2016-2017, nr. 00440/2)!

Erik NAUWELAERTS
Advocaat

E-mail: e.nauwelaerts@ponet-law.be
Tel: +32 (0)3 248 48 40
Fax: +32 (0)3 216 36 71