Blog

Read what we are up to

TERUG VAN (HEEL EVEN) WEGGEWEEST: HET “TRANSPORTZAKBOEKJE 2021” VERS VAN DE PERS

Door Corona-perikelen is er jammer genoeg geen editie 2020 van ons “Transportzakboekje” geweest, maar in 2021 pikken we de draad als vanouds weer op. Het vertrouwde TRANSPORTZAKBOEKJE van de hand van Frans PONET is dan ook weer helemaal terug! Meester Frans PONET heeft de ... read more...

NIEUWE WETGEVING ONBEMANDE SCHEPEN

Bij Koninklijk Besluit van 16 juni 2021 (B.S. 25 juni 2021) werd in afwachting van een vooralsnog onbestaand internationaal wettelijk kader een wettelijk kader uitgewerkt voor navigatietesten van onbemande schepen in de Belgische maritieme zones. Dit K.B. is in werking getreden op 3 juli ... read more...

Nieuwe douanewetgeving 3 april 2019

17 April, 2019 by Ponet & De Vleeschauwer in Douane
ONREGELMATIGHEDEN TER GOEDER TROUW BIJ DOUANE-AANGIFTEN OF HOE DE BREXIT -PERIKELEN TOCH OOK VOOR GOED NIEUWS KUNNEN ZORGEN 1. Vergissen is menselijk. Mensen maken nu eenmaal fouten en – hoe vervelend dit ook is – die vergissingen moeten dan weer worden rechtgezet, maar in ... read more...

Het nieuwe Vlaams Woninghuurdecreet: Betere bescherming voor de verhuurder?

Vanaf 1 januari 2019 treedt het Vlaams Woninghuurdecreet in werking. Twee nieuwigheden in het voordeel van de verhuurders worden hieronder in de kijker gezet: 1. Vroeger heerste er grote onzekerheid over wat toegelaten was om de solvabiliteit van de kandidaat-huurder te controleren. Nu is het ... read more...

Nieuw verschenen : Transportzakboekje wegtransport 2018 door Frans Ponet

Wie wegwijs wenst te geraken in het kluwen van reglementeringen allerhande inzake nationaal en internationaal vervoer van goederen en zaken over de weg, kan traditiegetrouw een beroep doen op het jaarlijks verschijnende Transportzakboekje. De lezer krijgt ruime informatie over  de wetgeving ... read more...

Over dronken fietsen en rijverboden

Voor bepaalde verkeersovertredingen is de Politierechter verplicht  om een rijverbod op te leggen omdat het overtreden artikel een verplicht verval tot het recht van sturen voorziet. Dit leidde tot de vreemde situatie dat iemand het verbod kreeg om een motorvoertuig te besturen bij een ... read more...

Reference guide regarding ship arrests in Belgium

The below reference guide regarding vessel arrest in Belgium was presented at the Ship Arrest Seminar that was organised by Thomas Cooper on 23 May 2017 at Trinity House, London at which our colleague Philip Vanlommel spoke for Belgium. You can find the reference guide in PDF by clicking here. ... read more...

Nu ook administratieve geldboetes in geval van inbreuken op scheepvaartwetten – Wet 25 december 2016

Download deze nieuwsbrief HIER in PDF formaat of lees hieronder verder. Principe De wet van 25 december 2016 tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten (B.S. 19 januari 2017) voorziet dat, voor zover de feiten strafrechtelijk ... read more...

Actuele intrestvoet betalingsachterstand in handelstransacties – 2017

Download deze nieuwsbrief HIER in PDF formaat of lees hieronder verder. De intrestvoet betalingsachterstand in handelstransacties werd voor het eerste semester van 2017 bepaald op 8%.  (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30/01/2017)  De intrestvoet betalingsachterstand in ... read more...

Ongeval, maar geen Europees aanrijdingsformulier bij de hand? Geen probleem dankzij de nieuwe app van Assuralia!

Download deze nieuwsbrief HIER in PDF formaat of lees hieronder verder. Heeft u een ongeval met de wagen, dan is het van groot belang een Europees aanrijdingsformulier in te vullen. In de eerste plaats zullen de betrokken verzekeraars op basis van dit document immers (proberen) uitmaken wie ... read more...
12