Nieuw verschenen : Transportzakboekje wegtransport 2018 door Frans Ponet

Wie wegwijs wenst te geraken in het kluwen van reglementeringen allerhande inzake nationaal en internationaal vervoer van goederen en zaken over de weg, kan traditiegetrouw een beroep doen op het jaarlijks verschijnende Transportzakboekje.

De lezer krijgt ruime informatie over  de wetgeving inzake goederenvervoer over de weg en kan bovendien de relevante wetgeving snel terugvinden.

De editie 2018 is inmiddels verschenen bij Wolters Kluwer België en behelst onder meer een overzicht van de hoofdlijnen van de diverse normatieve bepalingen die verband houden met het transport van goederen over de weg.

Een greep uit de topics die uitgebreid aan bod komen in het Transportzakboekje 2018 :

  • De kilometerheffing
  • Het e-register van wegvervoersondernemingen
  • Lading en ladingzekering
  • Inschrijving van voertuigen
  • De vervoerovereenkomst/CMR
  • Vervoer van gevaarlijke goederen (ADR), afvalstoffen, …
  • De A.E.T.R.-conventie
  • Rij- en rusttijden
  • Statuut van de tussenpersonen, …

Tal van voorbeelden, modellen en nuttige adressen vormen een handige vervollediging van de teksten aan de lezer, hetgeen het Transportzakboekje handig maakt voor dagdagelijks gebruik in de praktijk.

Zowel in e-book als paperback beschikbaar via https://shop.wolterskluwer.be