Materies

Materies

Ponet & LVP Advocaten staat enerzijds bekend om het behandelen van transport- en havengebonden dossiers in de meest brede zin van het woord. Daaronder begrepen zijn weg-, zee-, spoor- en luchtvervoer, alsook transport over de binnenwateren, en de hiermee samenhangende verzekeringsdossiers.

Daarnaast biedt Ponet & LVP Advocaten haar cliënteel een brede waaier van juridische dienstverlening aan inzake commerciële, vastgoed-, bouw- en arbeidszaken.

Aansluitend heeft ook de diamantverzekeringssector een belangrijk aandeel in de omzet van het kantoor.

Tenslotte beschikt het team van Ponet & LVP Advocaten eveneens over de nodige kennis en expertise om haar cliënteel bij te staan in andere takken van het recht, zo onder meer in invorderingsgeschillen, verkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht, beslag- en insolventierecht en douanerecht.

Een overzicht :

 • Aansprakelijkheid
  • Buitencontractuele aansprakelijkheid
  • Contractuele aansprakelijkheid
  • Productaansprakelijkheid
  • Professionele aansprakelijkheid
  • Schade en schadeloosstelling
 • Agentuur 
  • Bank- en financieel recht
  • Concessie alleenverkoop
  • Distributie
 • Arbitrage
 • Bemiddeling
 • Beslagrecht
 • Bouw- en aannemingsrecht
 • Contractenrecht (burgerlijk)
  • Huur en handelshuur
  • Koop/Verkoop
  • Mede-eigendom
  • Bewaarneming
 • Douane en accijnzen
 • Handelsrecht en Financieel recht
  • Algemeen handelsrecht
  • Handelspraktijken
 • Haven en logistiek
  • Logistiek
  • Opslag
  • Tussenpersonen
 • Informaticarecht
 • Invordering / Incasso
 • Jachtrecht – vergunningen
 • Ondernemingen in moeilijkheden
  • Faillissement
  • Gerechtelijke reorganisatie (WCO)
 • Sociaal recht
  • Arbeidsongevallen
  • Arbeidsovereenkomsten
  • Ontslag
 • Transport
  • Aanvaring en schadevaring
  • Beslag op zeeschepen
  • Binnenvaart
  • C.M.R.
  • Gecombineerd vervoer
  • Luchtvervoer
  • Maritiem recht
  • Multimodaal
  • Pleziervaart
  • Spoorvervoer
  • Voorrechten en hypotheken
  • Wegvervoer
 • Vennootschapsrecht
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Oprichting
  • Vereffening en verdeling
 • Verkeer
  • A.D.R.
  • Ladingzekering
  • Letselschade
  • Overlading
  • Rij-en rusttijden
  • Wegcode
  • Uitzonderlijk vervoer
 • Verzekeringen
  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Brandverzekering
  • Cargoverzekering
  • Cascoverzekering
  • Diamantverzekering
  • Diefstalverzekering
  • Engineering / machinebreuk
  • Motorrijtuigen (W.A.M.)
  • Rechtsbijstandverzekering
  • Verzekeringsbemiddeling
  • Zee- en transportverzekering