KMO-Portefeuille

Sinds 25 januari 2017 zijn wij  door het Agentschap Innoveren en Ondernemen opgenomen op de lijst van erkende adviesverleners in het Vlaams Gewest.

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor kleine en middelgrote ondernemingen financiële steun krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Dit kan gaan om opleidingen en adviesverlening.

Dankzij deze erkenning kunnen KMO’s een subsidie aanvragen bij het Agentschap Ondernemen gelijk aan 40% van de erelonen met een maximum van € 10.000 voor kleine ondernemingen en 30% van de erelonen met een maximum van € 15.000 voor middelgrote ondernemingen.

adviesverlening

Onder ‘advies’ wordt verstaan: schriftelijke raadgevingen die gericht zijn op de kernprocessen van uw onderneming, bedoeld om de werking ervan structureel te verbeteren. De raadgevingen stellen u in staat om correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor uw onderneming.

Concreet kan dit handelen over algemene voorwaarden, logistieke en handelscontracten, transportaangelegenheden e.d.m.

De zuivere implementatie van dit advies in uw onderneming is niet subsidiabel en dient afzonderlijk te worden gefactureerd. Ook wettelijk verplichte adviezen en adviezen over gewone bedrijfsuitgaven (bv. geschillenbeslechting) vallen buiten de KMO-portefeuille.

opleiding

In de toekomst zullen wij verder inzetten op het geven van opleidingen en studiemiddagen. Deze opleidingen kunnen eveneens op maat van uw onderneming worden uitgewerkt.

U kan hiervoor eveneens een financiële ondersteuning ontvangen.

Voor meer informatie kan u steeds terecht op http://www.kmo-portefeuille.be/ of u neemt contact op met ons kantoor.

Recupereer een deel van uw kosten

KMOportefeuille

Ponet & De Vleeschauwer CVBA is dienstverlener voor de KMO-portefeuille.

Registratienummer opleidingen: DV.O219896
Registratienummer advies: DV.A219897

KMO’s in Vlaanderen kunnen een beroep op deze KMO-portefeuille doen. Voor meer informatie klik hier