Geldboetes gaan stevig de hoogte in voor feiten gepleegd vanaf 1 januari 2017

Download deze nieuwsbrief HIER in PDF formaat of lees hieronder verder.

Het strafwetboek en de bijzondere wetten en reglementen voorzien voor alle misdrijven een minimum- en maximumbedrag waartussen de uitgesproken geldboete dient te liggen.

Indien een Politierechter u veroordeelt tot een “geldboete van 100 €”, zal het effectief te betalen bedrag echter veel hoger liggen.

Het boetebedrag in de strafwet wordt immers verhoogd met een bepaald aantal “opdecimes” of “opdeciemen”. Het idee hierachter is dat men alzo niet om de zoveel tijd alle wetteksten dient aan te passen om de geldboetes gelijke tred te laten houden met de muntontwaarding.

De wettekst blijft hetzelfde. Enkel de factor waarmee het vermelde boetebedrag dient vermenigvuldigd te worden, verandert.

Voor feiten gepleegd vanaf 1 januari 2017 moeten de boetebedragen niet meer maal 6, doch wel maal 8 gedaan worden.

Met deze gevoelige verhoging, worden de boetebedragen niet enkel aangepast aan de muntontwaarding. De wetgever hoopt hiermee ontradend te werken en uiteraard een belangrijke extra bron van inkomsten aan te boren.

Indien u echter nu veroordeeld wordt voor feiten die dateren van vóór 1 januari 2017, blijft het factor 6. Dit vloeit voort uit de regel van de “niet-retroactiviteit van de strengere strafwet”.

Bij iedere veroordeling tot een geldboete vanaf  26 € (x opdecimes) komt steeds een bijdrage tot financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. Dit is beter bekend als het “Slachtofferfonds”.

Deze bijdrage tot het Slachtofferfonds bedraagt 25 € (x opdecimes), maar is technisch gezien geen straf. De regel van de “niet-retroactiviteit van de strengere strafwet” is bijgevolg niet van toepassing, waardoor deze bijdrage voor alle veroordelingen uitgesproken vanaf 1 januari 2017 wel maal 8 is, ook al dateren de strafbare feiten van voordien en wordt de boete op zich met factor 6 vermenigvuldigd.

Concreet voorbeeld:

U wordt op 11 januari 2017 veroordeeld voor feiten van 10 juni 2016 tot een geldboete van 100 €

  • Boete 100€ x 6
  • Slachtofferfonds 25€ x 8

 

Let dus extra op, want een veroordeling tot een geldboete zal u een stevige (extra) duit kosten!

Moet u toch voor de politierechtbank verschijnen? Vraag dan zeker raad aan uw advocaat.

Weet bovendien dat de kans groot is dat u beroep kan doen op een rechtsbijstandverzekering en u zich kan laten bijstaan door een advocaat naar keuze. De kosten van uw advocaat zullen in dat geval door de rechtsbijstandsverzekeraar gedragen worden.

Heeft u vragen omtrent de procedure voor de politierechtbank of over de werking van de rechtsbijstandverzekering, aarzel dan niet om ons te  contacteren.

Erik NAUWELAERTS
ponet_advocaten_outlines_color-2

E-mail: e.nauwelaerts@ponet-law.be
Tel: +32 (0)3 248 48 40
Fax: +32 (0)3 216 36 71