Peter Verstraeten

Peter Verstraeten

Mail Linkedin

Advocaat sinds 1988
Licentiaat in de Rechten K.U.L. 1987
Licencié en Droit Economique U.C.L. 1988

Specialisaties

 • Algemeen handels- en vennootschapsrecht
 • Contractenrecht
 • Insolventierecht (faillissementsrecht, begeleiding gerechtelijke reorganisaties, vereffeningen, enz.)
 • Ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • Gerechtelijke mandaten Ondernemingsrechtbank (curator, vereffenaar, voorlopig bewindvoerder, gerechtsmandataris, lasthebber ad hoc, enz.)

Activiteiten

 • Curator bij de Ondernemingsrechtbank sinds 1994
 • Rechtskundig assessor bij het BIBF (Belgisch Instituut voor Boekhouders en Fiscalisten)
 • Voorzitter tuchtcommissie TENNIS VLAANDEREN

Talen

 • Nederlands
 • Frans
 • Engels

Contact

E-mail : peter.verstraeten@ponet-law.be
Tel: +32 (0) 3 248 48 40
Fax: +32 (0) 3 216 36 71

Wettelijk verplichte informatie