Actuele intrestvoet betalingsachterstand in handelstransacties – 2017

Download deze nieuwsbrief HIER in PDF formaat of lees hieronder verder.

De intrestvoet betalingsachterstand in handelstransacties werd voor het eerste semester van 2017 bepaald op 8%.  (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30/01/2017) 

De intrestvoet betalingsachterstand in handelstransacties werd in het leven geroepen door de wet van 2 augustus 2002 en wordt sindsdien periodiek aangepast.

De speciale intrestvoet is enkel van toepassing op handelstransacties. Onder een handelstransactie wordt verstaan “een transactie tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties die leidt tot het leveren van goederen, het verrichten van diensten of het ontwerp en de uitvoering van openbare werken en bouw- en civieltechnische werken tegen vergoeding”.

Het doel van deze intrestvoet, die aanzienlijk hoger ligt dan de ‘gewone’ wettelijke intrestvoet, is handelaars er toe aan te zetten hun facturen tijdig te betalen en zo de betalingsachterstand in handelstransacties tegen te gaan.

Indien er tussen handelaars geen afspraken werden gemaakt, bepaalt de wet dat na 30 dagen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest zal verschuldigd zijn. Bovendien heeft de handelaar – wederom van rechtswege en zonder ingebrekestelling – recht op een forfaitaire vergoeding van 40 EUR voor de eigen invorderingskosten.

 Het volledige overzicht van de intrestvoet betalingsachterstand in handelstransacties ziet er als volgt uit:

actuele intrestvoet betalingsachterstand 1e semester 2017

Heeft u nog vragen omtrent de toepassing van de intrestvoet betalingsachterstand in handelstransacties, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Stefaan DE BOECK
Advocaat

E-mail: s.deboeck@ponet-law.be
Tel: +32 (0)3 248 48 40
Fax: +32 (0)3 216 36 71