Strengere straffen voor “lokaal overgewicht”

Download deze nieuwsbrief HIER in PDF formaat of lees hieronder verder.

De zware administratieve boetes van het Aslastendecreet en de strenge straffen voor overlading van een voertuig zijn bekend.

Daarnaast is er nog het verkeersbord C21 dat aangeeft dat de toegang tot de betrokken weg verboden is voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangegeven massa.

Afbeeldingsresultaat voor VERKEERSBORD C21

Welnu, indien de maximaal toegelaten massa (MTM) niet overschreden was en ook de assen afzonderlijk niet overladen waren, kon men zich op de openbare weg begeven zonder zich verder nog veel zorgen te maken over het gewicht van het voertuig, ook als men een verkeersbord C21 tegenkwam.

Bij een inbreuk op deze verkeersregel, had  men tot voor kort immers slechts te maken met een overtreding van de ‘eerste graad’. Indien de politie u dan betrapte en een minnelijke schikking voorstelde, bedroeg deze slechts 55 €. Indien u deze niet zou betalen, zou u hoogstwaarschijnlijk van de procureur nog een voorstel tot minnelijke schikking ten bedrage van 65 € gekregen hebben. Indien u het toch tot voor de politierechtbank liet komen, kon de politierechter een boete tussen de 60 € en 1.500 € opleggen.

Vanaf 24 september 2016 wordt het negeren van het verkeersbord C21 een overtreding van ‘derde graad’. Overtreders riskeren daardoor een boete van 165 euro bij onmiddellijke inning of 175 € bij minnelijke schikking. De politierechter kan een geldboete opleggen tussen de 180 € en 3.000 €, alsook een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar. Bij herhaling binnen de 3 jaar worden de bedragen verdubbeld.

Deze wijziging werd ingevoerd door de Wet van 3 augustus 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat de niet-inachtneming van verkeersbord C21 betreft, die op 14 september 2016 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd.

Voortaan kan u beter tweemaal nadenken voor u die ‘verboden’ steile helling neemt, die u die lange omweg bespaart…

Erik NAUWELAERTS
ponet_advocaten_outlines_color-2
E-mail: e.nauwelaerts@ponet-law.be
Tel: +32 (0)3 248 48 40
Fax: +32 (0)3 216 36 71