Blog

Read what we are up to

Nieuw verschenen : Transportzakboekje wegtransport 2018 door Frans Ponet

Wie wegwijs wenst te geraken in het kluwen van reglementeringen allerhande inzake nationaal en internationaal vervoer van goederen en zaken over de weg, kan traditiegetrouw een beroep doen op het jaarlijks verschijnende Transportzakboekje. De lezer krijgt ruime informatie over  de wetgeving ... read more...

Over dronken fietsen en rijverboden

Voor bepaalde verkeersovertredingen is de Politierechter verplicht  om een rijverbod op te leggen omdat het overtreden artikel een verplicht verval tot het recht van sturen voorziet. Dit leidde tot de vreemde situatie dat iemand het verbod kreeg om een motorvoertuig te besturen bij een ... read more...

Reference guide regarding ship arrests in Belgium

The below reference guide regarding vessel arrest in Belgium was presented at the Ship Arrest Seminar that was organised by Thomas Cooper on 23 May 2017 at Trinity House, London at which our colleague Philip Vanlommel spoke for Belgium. You can find the reference guide in PDF by clicking here. ... read more...

Nu ook administratieve geldboetes in geval van inbreuken op scheepvaartwetten – Wet 25 december 2016

Download deze nieuwsbrief HIER in PDF formaat of lees hieronder verder. Principe De wet van 25 december 2016 tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten (B.S. 19 januari 2017) voorziet dat, voor zover de feiten strafrechtelijk ... read more...

Actuele intrestvoet betalingsachterstand in handelstransacties – 2017

Download deze nieuwsbrief HIER in PDF formaat of lees hieronder verder. De intrestvoet betalingsachterstand in handelstransacties werd voor het eerste semester van 2017 bepaald op 8%.  (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30/01/2017)  De intrestvoet betalingsachterstand in ... read more...

Ongeval, maar geen Europees aanrijdingsformulier bij de hand? Geen probleem dankzij de nieuwe app van Assuralia!

Download deze nieuwsbrief HIER in PDF formaat of lees hieronder verder. Heeft u een ongeval met de wagen, dan is het van groot belang een Europees aanrijdingsformulier in te vullen. In de eerste plaats zullen de betrokken verzekeraars op basis van dit document immers (proberen) uitmaken wie ... read more...

Opgepast: buitenlandse nummerplaat in de lage-emissiezone

Download deze nieuwsbrief HIER in PDF formaat of lees hieronder verder. Er is al veel gezegd en geschreven over de “lage-emissiezone” (LEZ) die vanaf 1 februari 2017 wordt ingevoerd in de stad Antwerpen. Het doel van deze nieuwsbrief is niet om alle voorwaarden en categorieën van voertuigen op ... read more...

Geldboetes gaan stevig de hoogte in voor feiten gepleegd vanaf 1 januari 2017

Download deze nieuwsbrief HIER in PDF formaat of lees hieronder verder. Het strafwetboek en de bijzondere wetten en reglementen voorzien voor alle misdrijven een minimum- en maximumbedrag waartussen de uitgesproken geldboete dient te liggen. Indien een Politierechter u veroordeelt tot een ... read more...

Zeg nooit zomaar “fiets” tegen een elektrische fiets – de nieuwe regelgeving inzake e-bikes

Download deze nieuwsbrief HIER in PDF formaat of lees hieronder verder. Mobiliteit is al jaren een heikel punt. Met de geplande werven in en rond Antwerpen, zal dit er wellicht niet beter op worden. Niemand staat graag in de file en dus zoekt iedereen naar alternatieve manieren om zijn of haar ... read more...

Koninklijk Besluit inzake controles op containergewicht gepubliceerd

Op 1 juli 2016 traden de bepalingen van SOLAS (Chapter IV, Regulation 2) in werking. Volgens SOLAS is de ‘verlader’ verplicht het geverifieerd bruto gewicht (= Verified Gross Mass, ‘VGM’) van de container tijdig aan te melden aan de rederij en de terminal. Wat de handhaving en de praktische ... read more...
12