Koninklijk Besluit inzake controles op containergewicht gepubliceerd

Op 1 juli 2016 traden de bepalingen van SOLAS (Chapter IV, Regulation 2) in werking. Volgens SOLAS is de ‘verlader’ verplicht het geverifieerd bruto gewicht (= Verified Gross Mass, ‘VGM’) van de container tijdig aan te melden aan de rederij en de terminal.

Wat de handhaving en de praktische uitvoering van deze bepalingen betrof, was het nog steeds wachten op de publicatie van een Koninklijk Besluit hieromtrent.

Op 30 september ll. verscheen dan het KB van 25 september 2016 betreffende ‘de verplichte weging van maritieme exportcontainers’ in het Belgisch Staatsblad.  Hiermee is de juridische onzekerheid ongedaan gemaakt en bestaat er een wettelijke basis voor controles en eventuele sancties bij overtredingen. Het KB is sinds 1 oktober 2016 van kracht.

Het KB sluit aan bij de reeds gekende teksten. Via een circulaire zullen de verdere details en de praktische uitwerking worden beschreven.

In elk geval komt het er op neer dat er vanaf nu effectieve controles kunnen uitgevoerd worden teneinde de naleving van de nieuwe internationale regelgeving na te gaan en te bestraffen.

De intergrale tekst van het Koninklijk Besluit kan u HIER vinden

Raf VAN GYSEL
ponet_advocaten_outlines_color-2
E-mail: r.van-gysel@ponet-law.be
Tel: +32 (0)3 248 48 40
Fax: +32 (0)3 216 36 71