Blog

Read what we are up to

Nieuw verschenen : Transportzakboekje wegtransport 2018 door Frans Ponet

Wie wegwijs wenst te geraken in het kluwen van reglementeringen allerhande inzake nationaal en internationaal vervoer van goederen en zaken over de weg, kan traditiegetrouw een beroep doen op het jaarlijks verschijnende Transportzakboekje. De lezer krijgt ruime informatie over  de wetgeving ... read more...

Reference guide regarding ship arrests in Belgium

The below reference guide regarding vessel arrest in Belgium was presented at the Ship Arrest Seminar that was organised by Thomas Cooper on 23 May 2017 at Trinity House, London at which our colleague Philip Vanlommel spoke for Belgium. You can find the reference guide in PDF by clicking here. ... read more...

Nu ook administratieve geldboetes in geval van inbreuken op scheepvaartwetten – Wet 25 december 2016

Download deze nieuwsbrief HIER in PDF formaat of lees hieronder verder. Principe De wet van 25 december 2016 tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten (B.S. 19 januari 2017) voorziet dat, voor zover de feiten strafrechtelijk ... read more...

Koninklijk Besluit inzake controles op containergewicht gepubliceerd

Op 1 juli 2016 traden de bepalingen van SOLAS (Chapter IV, Regulation 2) in werking. Volgens SOLAS is de ‘verlader’ verplicht het geverifieerd bruto gewicht (= Verified Gross Mass, ‘VGM’) van de container tijdig aan te melden aan de rederij en de terminal. Wat de handhaving en de praktische ... read more...

Strengere straffen voor “lokaal overgewicht”

Download deze nieuwsbrief HIER in PDF formaat of lees hieronder verder. De zware administratieve boetes van het Aslastendecreet en de strenge straffen voor overlading van een voertuig zijn bekend. Daarnaast is er nog het verkeersbord C21 dat aangeeft dat de toegang tot de betrokken weg verboden ... read more...

Eindelijk Belgische wetgeving inzake drones

Download deze nieuwsbrief HIER in PDF formaat of lees hieronder verder. het K.B. van 10 april 2016 ( B.S., 15 april 2016) Nu het gebruik van drones steeds populairder aan het worden is en er dus een stijgende behoefte was aan duidelijkheid omtrent de wettelijke voorwaarden waaraan het gebruik ... read more...