Publications

Plusieurs publications des différents avocats portant sur le transport maritime, aérien, routier et ferroviaire témoignent d’une spécialisation approfondie et de solides connaissances dans ces domaines.

PONET & DE VLEESCHAUWER se profilent également dans des domaines juridiques apparentés tels que la logistique, la circulation, la distribution, les contrats internationaux, l’assurance maritime et des transports et, de façon plus générale, tous les segments des échanges commerciaux internationaux.

MAÎTRE F. PONET

Frans Ponet
 • “De Overeenkomst van Internationaal Wegvervoer (CMR) ”, European Transport Law, 1979.
 • “De Overeenkomst van Internationaal Luchtvervoer”, Kluwer Rechtswetenschappen, 1985.
 • “Le Transport Aérien” , Story Scientia Brussel, 1986.
 • “De overeenkomst van Internationaal Wegvervoer (CMR)”, Kluwer Rechtswetenschappen,Antwerpen, 1986.
 • “Transportzakboekje”, Kluwer Rechtswetenschappen Antwerpen, 1987. (jaarlijks)
 • “De Overeenkomst van Internationaal Zeevervoer onder Cognossement – Hague Visby”, Kluwer Rechtswetenschappen, 1991.
 • “De landverzekeringsovereenkomst”, Kluwer Rechtswetenschappen, 1993.
 • “Goederen in de Antwerpse Haven: juridisch vacuüm”, Liber Amicorum M. Briers, Kluwer, 1994.
 • “Mémento du Transport”, Kluwer Editions Juridiques, 1998.
 • “CMR – overzichten van de rechtspraak”, T.B.H. (vijfjaarlijks)
 • “De Overeenkomst van Internationaal Wegvervoer (CMR)”, Kluwer, 2003.
 • “De Goederenverzekeringspolis van Antwerpen – 20 april 2004”, Kluwer, 2008
 • ‘Pleziervaartverzekering: welke verzekeringswet is toepasselijk ? (Een greepje rechtspraak)’, bijdrage in ‘Free on board : Liber Amicorum Marc A. Huybrechts

 

MAÎTRE E WILLEMS

Eddy Willems

 • “De berekening van de schadevergoeding bij laattijdige aflevering van goederen volgens de nieuwe RU-CIM reglementering”, E.T.L., 1988.
 • “De Overeenkomst van Internationaal Spoorvervoer”, Kluwer Rechtswetenschappen, 1989
 • “Is de CMR – aansprakelijkheid bij zware fout nog wel beperkt zoals bepaald in art. 23 van het Verdrag?”, E.T.L., 1991.
 • “Diefstal van sigaretten inzake spoorvervoer. Dient de vervoerder de accijnsrechten te betalen?”, De Lloyd, 1996.
 • “Liberalisering van Europees spoorvervoer vanuit Belgisch perspectief”, T.V.R., 2001.
 • “Het Internationaal goederenvervoer per spoor. Overzicht rechtspraak 1990 – 2000”, T.V.R., 2001.
 • “Vol de sigarettes durant le transport ferroviaire: le transporteur doit-il rembourser les droits d’accise ?”, De Lloyd, 2002.
 • “Diefstal van sigaretten tijdens het spoorwegvervoer”,Actualia Zee – en Vervoersrecht, MaKlu, 2003.
 • “Haftungsrahmen und Anspruchsverjährung nach belgischem Fracht- und Speditionsrecht”, Transportrecht, 2005.
 • “Stof onder het tapijt vegen is een slechte gewoonte. (Over slecht gereinigde wagens en niet-gestuwde lading) ”, T.B.H., 2005.
 • “CMR – overzichten”, T.B.H, vijfjaarlijks.