Publications

Various scientific publications in the field of carriage by sea, air, road and rail bear witness to the exhaustive specialisation and thorough professional knowledge of these lawyers in this field.

PONET & DE VLEESCHAUWER also presented an image of unequalled experience in related legal fields such as logistics, traffic, distribution, international contracts, marine and transport insurance and more generally – all aspects of international business transactions.

Barrister Frans Ponet

Frans Ponet
 • “De Overeenkomst van Internationaal Wegvervoer (CMR) ”, European Transport Law, 1979.
 • “De Overeenkomst van Internationaal Luchtvervoer”, Kluwer Rechtswetenschappen, 1985.
 • “Le Transport Aérien” , Story Scientia Brussel, 1986.
 • “De overeenkomst van Internationaal Wegvervoer (CMR)”, Kluwer Rechtswetenschappen,Antwerpen, 1986.
 • “Transportzakboekje”, Kluwer Rechtswetenschappen Antwerpen, 1987. (jaarlijks)
 • “De Overeenkomst van Internationaal Zeevervoer onder Cognossement – Hague Visby”, Kluwer Rechtswetenschappen, 1991.
 • “De landverzekeringsovereenkomst”, Kluwer Rechtswetenschappen, 1993.
 • “Goederen in de Antwerpse Haven: juridisch vacuüm”, Liber Amicorum M. Briers, Kluwer, 1994.
 • “Mémento du Transport”, Kluwer Editions Juridiques, 1998.
 • “CMR – overzichten van de rechtspraak”, T.B.H. (vijfjaarlijks)
 • “De Overeenkomst van Internationaal Wegvervoer (CMR)”, Kluwer, 2003.
 • “De Goederenverzekeringspolis van Antwerpen – 20 april 2004”, Kluwer, 2008
 • ‘Pleziervaartverzekering: welke verzekeringswet is toepasselijk ? (Een greepje rechtspraak)’, bijdrage in ‘Free on board : Liber Amicorum Marc A. Huybrechts

 

Barrister Eddy Willems

Eddy Willems

 • “De berekening van de schadevergoeding bij laattijdige aflevering van goederen volgens de nieuwe RU-CIM reglementering”, E.T.L., 1988.
 • “De Overeenkomst van Internationaal Spoorvervoer”, Kluwer Rechtswetenschappen, 1989
 • “Is de CMR – aansprakelijkheid bij zware fout nog wel beperkt zoals bepaald in art. 23 van het Verdrag?”, E.T.L., 1991.
 • “Diefstal van sigaretten inzake spoorvervoer. Dient de vervoerder de accijnsrechten te betalen?”, De Lloyd, 1996.
 • “Liberalisering van Europees spoorvervoer vanuit Belgisch perspectief”, T.V.R., 2001.
 • “Het Internationaal goederenvervoer per spoor. Overzicht rechtspraak 1990 – 2000”, T.V.R., 2001.
 • “Vol de sigarettes durant le transport ferroviaire: le transporteur doit-il rembourser les droits d’accise ?”, De Lloyd, 2002.
 • “Diefstal van sigaretten tijdens het spoorwegvervoer”,Actualia Zee – en Vervoersrecht, MaKlu, 2003.
 • “Haftungsrahmen und Anspruchsverjährung nach belgischem Fracht- und Speditionsrecht”, Transportrecht, 2005.
 • “Stof onder het tapijt vegen is een slechte gewoonte. (Over slecht gereinigde wagens en niet-gestuwde lading) ”, T.B.H., 2005.
 • “CMR – overzichten”, T.B.H, vijfjaarlijks.